(Total 2 Pages 24 items) Jump To Page:   1 | 2
รูปภาพ Detail Date Link
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกั เทศบาลหินกอง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนและชุมชนหินกอง
15/06/2018
นิคมฯหนองแคร่วมจัดโครงการ กนอ.ช่วยชีวิตด้วย โลหิตอุตสาหกรรม"ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

นิคมฯหนองแคร่วมจัดโครงการ"กนอ.ช่วยชีวิตด้วย โลหิตอุตสาหกรรม"ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการภายในนิคมฯหนองแค ณ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
04/06/2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกแย้ หมู่.15 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกแย้ หมู่.15 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
24/05/2018
โครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนหนองผักชี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จัดโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนหนองผักชี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
16/04/2018
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับสมาชิก Eco Green Network จัดโครงการเวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Eco Green Network เพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยนช์เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการศึกษ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับสมาชิก Eco Green Network จัดโครงการเวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Eco Green Network เพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยนช์เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการเกษรที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา และ ศูนย์ภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
06/04/2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกับ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี่ และตัวแทนจากผู้ประกอบการทำความสะอาดวัดหนองผักชีเหนือ เนื่องในวันมาฆบูชา

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี่ และตัวแทนจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกันเวียนเทียนและทำความสะอาดวัดหนองผักชีเหนือ เนื่องในวันมาฆบูชา
02/04/2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและผู้ประกอบการส่งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยรอบนิคมฯ

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ส่งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยรอบนิคม
10/01/2018
นิคมฯหนองแคจัดกิจกรรม ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

นิคมฯหนองแคร่วมกับ กนอ.จัดกิจกรรม ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง โดยมีผู้ประกอบการที่มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมคุณวรรณรส ศรีโคตร เป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับผู้ประกอบการที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
14/07/2017
บริษัทฟูตามิ พริซืชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

บริษัทฟูตามิ พริซืชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง สนใจติดต่อ คุณเสริมศักดิ์ แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 036-200983-5
10/07/2017
นิคมฯหนองแคร่วมกับผู้ประกอบการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชา

นิคมฯหนองแคร่วมกับผู้ประกอบการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชา โดยถวายเทียนพรรษาวัดที่อยู่โดยรอบนิคม ได้แก่ วัดบ่อน้ำเค็ม วัดหนองผักชี และวัดหนองจิก
06/07/2017
นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Green Logistics ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมนหนองแค

นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Green Logistics ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมนหนองแค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จาก สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560
05/07/2017
นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Waste Management ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมนหนองแค

นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Waste Management ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมหนองแค
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร MTEC และ ITAP มาบรรยายถึงการนำกากของเสียในอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้นำกากของเสียจากอุตสาหกรรมของบริษัท มาให้ทางวิทยากรนำไปศึกษาและวิเคราะห์ในการที่จะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง
05/07/2017
บริษัท คราวน์ เบ๊บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท คราวน์ เบ๊บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.036-374351-8
19/05/2017
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ขอพรให้แก่ลูกหลานที่อยู่ในตำบลโคกแย้ทุกคน
09/05/2017
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ เข้ามอบหนังสือเพื่อสนับสนุนโครงการห้องสมุดบริการประชาชน

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ เข้ามอบหนังสือและวารสารเพื่อสนับสนุนโครงการห้องสมุดบริการประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลหินกอง ให้แก่ นายกเทศบาลตำบลหินกอง นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ
09/05/2017
นโยบายระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

08/05/2017
บริษัท เน็กซ์์ แคน อินโนเวชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เน็กซ์์ แคน อินโนเวชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 035-957035 หรือ 099-2318558
04/05/2017
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน
สอบถามเพิ่มเติม 036-374330 ต่อ 510 หรือ 035-259131 ต่อ 511
สนใจสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)ใน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
21/04/2017
การหว่านปุ๋ยกากกาแฟในนาแปลงสาธิตการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ครั้งที่ 2

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเกษตรอำเภอหนองแค และ เกษตรกรตำบลโคกแย้ ร่วมกันหว่านปุ๋ยกากกาแฟครั้งที่ 2 ในแปลงสาธิตการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
06/04/2017
นิคมฯหนองแคร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท ณ.รร.วัดหนองจอกใหญ่

นิคมฯหนองแคร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ณ.รร.วัดหนองจอกใหญ่
16/08/2016
Home | Incentive&Privilege | Infrastructure | Environment | Contact Us