หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโค้กแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (036) 374-087 ถึง 8 , (036) 376-100 อัตโนมัติ 100 สาย
โทรสาร : (036) 374-085 , (036) 376-6107
อีเมล์ : rassameeruenmai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nk-ie.com
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา