หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ในจังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน วนอุทยาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สนามกอล์ฟ สถานบันการศึกษา และชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ภายในนิคมฯ และรวมถึงครอบครัว ด้วย

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ใกล้ชุมชนที่สามัคคีและรักสงบ
ใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ภูมิทัศน์ภายในนิคมมีความเป็นธรรมชาติ
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา